Verhuurexpert met 20+ jaar ervaring | Klantbeoordeling 9.1

We hebben de top 5 populairste activiteiten in Zadar op een rijtje gezet! We hebben een ruim aanbod van vakantiehuizen in Zadar, onderaan de pagina staat een linkje naar de accommodaties.

Het muzikale zee orgel

Het muzikale zee orgel (morske orgulje) is aan de kust van Zadar, Kroatië en is het eerste pijporgel ter wereld dat door de zee wordt bespeeld. Op de kade zijn eenvoudige en elegante trappen gebouwd, uitgehouwen in witte steen. Daaronder bevinden zich 35 muzikaal gestemde buizen met fluitopeningen op de stoep. De beweging van de zee duwt er lucht doorheen, en – afhankelijk van de grootte en de snelheid van de golf – worden muzikale akkoorden gespeeld. De golven creëren willekeurige harmonische geluiden. Het muzikale zee orgel is een activiteit die je echt bezocht moet hebben tijdens je bezoek in Zadar!

De groet aan de zon

Deze eigentijdse installatie bestaat uit 300 meerlaagse glazen zonnepanelen in de vorm van een cirkel met een diameter van 22 meter. Gedurende de dag verzamelt het de energie van de zon en zet deze om in elektriciteit, die vervolgens gedurende de nacht door en rond de installatie wordt gebruikt. De Groet aan de Zon is gelegen naast het muzikale zee orgel, de activiteiten zijn dus zeker een bezoek waard.

De Sint-Anastasia-kathedraal

De Sint-Anastasia-kathedraal, gelegen op de plaats van een oude christelijke basiliek uit de vierde eeuw, is prachtig, met een mooie romaanse gevel en een opdoemende klokkentoren. Het interieur, ingewijd in 1117, heeft enkele fragmenten van vroeg-christelijke mozaïeken, naast een prachtig altaar en een crypte. Bij een bezoek aan de kathedraal is een klim naar de top van de enorme klokkentoren een must; deze biedt een prachtig uitzicht over Zadar. Gelegen in het historische centrum van de stad, is de Sint Anastasia kathedraal een van de meest indrukwekkende gebouwen in Zadar.

land muur

De landpoort

De Landpoort, een prachtig monument, werd gebouwd in 1573 en lijkt sterk op een Romeinse triomfboog; de Leeuw van San Marco staat er nog steeds bovenop. Lange tijd bedreigd door de Ottomanen, slaagde Zadar erin stand te houden dankzij de ondoordringbare verdediging die de Venetianen bouwden. De indrukwekkende Landpoort herdenkt de overwinning van de Heilige Liga op hun oosterburen. De renaissance architectuur ziet er prachtig uit en een groot deel van de stad wordt nog steeds beschermd door de kalkstenen muren die Zadar omringen.

Barkajoli roeiboot

Wanneer je in Zadar op vakantie bent, mag een boottochtje met de Barkajoli roeiboot met de zogenaamde Zadar-schippers zeker niet ontbreken! Deze roeiboot brengt je van het oude stadscentrum naar de overkant van Zadar. Dit is een eeuwenlang traditie die de moderne tijd heeft overleefd. Deze traditie werd meer dan 800 jaar van vader op zoon doorgegeven. Of het zonnetje nu schijnt of de regenbuien boven je hangen, de schippers brengen je in hun rode bootje naar de haven aan de overkant. Eenmaal aan de overkant, geniet je van het prachtig zicht op de stad en kan je een mooie wandeling maken langs de zee en de jachthaven waar luxueuze jachten aangemeerd liggen.

Accommodaties omgeving Zadar
bootjes

Wir haben die Top 5 der beliebtesten Aktivitäten in Zadar aufgelistet! Wir haben eine große Auswahl an Ferienhäusern in Zadar, am Ende der Seite finden Sie einen Link zu den Unterkünften.

Die musikalische Meeresorgel

Die musikalische Meeresorgel (morske orgulje) befindet sich an der Küste von Zadar, Kroatien, und ist die erste Pfeifenorgel der Welt, die vom Meer aus gespielt wird. Am Kai wurde eine einfache und elegante Treppe aus weißem Stein gebaut. Darunter befinden sich 35 musikalisch gestimmte Pfeifen mit Flötenöffnungen auf dem Pflaster. Die Bewegung des Meeres drückt Luft durch sie hindurch, und – je nach Größe und Geschwindigkeit der Welle – werden musikalische Akkorde gespielt. Die Wellen erzeugen zufällige harmonische Klänge. Die musikalische Meeresorgel ist eine Aktivität, die Sie bei Ihrem Besuch in Zadar unbedingt besucht haben müssen!

Gruß an die Sonne

Diese moderne Installation besteht aus 300 mehrschichtigen Glas-Solarzellen in Form eines Kreises mit einem Durchmesser von 22 Metern. Tagsüber sammelt sie die Sonnenenergie und wandelt sie in Strom um, der dann nachts in und um die Anlage genutzt wird. Der Sonnengruß befindet sich neben der musikalischen Meeresorgel, so dass die Aktivitäten auf jeden Fall einen Besuch wert sind.

Kathedrale St. Anastasia

Die St.-Anastasia-Kathedrale, die an der Stelle einer alten christlichen Basilika aus dem vierten Jahrhundert errichtet wurde, ist mit ihrer schönen romanischen Fassade und dem hoch aufragenden Glockenturm wunderschön. Das 1117 geweihte Innere beherbergt neben einem schönen Altar und einer Krypta auch einige Fragmente frühchristlicher Mosaike. Wenn Sie die Kathedrale besuchen, sollten Sie unbedingt den riesigen Glockenturm besteigen, von dem aus Sie einen atemberaubenden Blick auf Zadar haben. Die Kathedrale St. Anastasia im historischen Zentrum der Stadt ist eines der beeindruckendsten Gebäude in Zadar.

land muur

Das Landtor

Das Landtor, ein prächtiges Bauwerk, wurde 1573 errichtet und ähnelt einem römischen Triumphbogen; der Markuslöwe steht noch immer auf dem Tor. Lange Zeit von den Osmanen bedroht, konnte sich Zadar dank der von den Venezianern errichteten undurchdringlichen Verteidigungsanlagen behaupten. Das beeindruckende Landtor erinnert an den Sieg der Heiligen Liga über ihre östlichen Nachbarn. Die Architektur der Renaissance ist atemberaubend, und ein Großteil der Stadt ist noch immer von den Kalksteinmauern geschützt, die Zadar umgeben.

Barkajoli Ruderboot

Wenn Sie in Zadar Urlaub machen, sollten Sie auf keinen Fall eine Bootsfahrt auf dem Ruderboot Barkajoli mit den so genannten Zadarer Schiffern verpassen! Dieses Ruderboot bringt Sie vom alten Stadtzentrum auf die andere Seite von Zadar. Dies ist eine jahrhundertealte Tradition, die die moderne Zeit überdauert hat. Diese Tradition wurde mehr als 800 Jahre lang von Vater zu Sohn weitergegeben. Egal, ob die Sonne scheint oder Regenschauer über Ihnen hängen, die Bootsführer bringen Sie in ihrem kleinen roten Boot zum Hafen auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite angekommen, können Sie die schöne Aussicht auf die Stadt genießen und einen schönen Spaziergang entlang des Meeres und des Jachthafens machen, in dem die Luxusjachten vor Anker liegen.

Unterkünfte in der Nähe von Zadar
bootjes

We have listed the top 5 most popular activities in Zadar! We have a great selection of holiday homes in Zadar, at the bottom of the page you will find a link to the accommodation.

The musical sea organ

The musical sea organ (morske orgulje) is located on the coast of Zadar, Croatia, and is the first pipe organ in the world to be played from the sea. A simple and elegant staircase of white stone was built on the quay. Below it are 35 musically tuned pipes with flute openings on the pavement. The movement of the sea pushes air through them and – depending on the size and speed of the wave – musical chords are played. The waves produce random harmonic sounds. The musical sea organ is an activity you must visit during your visit to Zadar!

Greeting the sun

This modern installation consists of 300 multi-layered glass solar cells in the shape of a circle with a diameter of 22 metres. During the day, it collects solar energy and converts it into electricity, which is then used in and around the installation at night. The sun salutation is located next to the musical sea organ, so the activities are definitely worth a visit.

Cathedral of St. Anastasia

Built on the site of an ancient fourth-century Christian basilica, St Anastasia’s Cathedral is beautiful with its handsome Romanesque façade and soaring bell tower. The interior, consecrated in 1117, houses a beautiful altar and crypt as well as some fragments of early Christian mosaics. When you visit the cathedral, be sure to climb the huge bell tower for a breathtaking view of Zadar. The Cathedral of St. Anastasia in the historical centre of the city is one of the most impressive buildings in Zadar.

land muur

The Land Gate

The Land Gate, a magnificent structure, was built in 1573 and resembles a Roman triumphal arch; the Lion of St Mark still stands on the gate. Threatened for a long time by the Ottomans, Zadar was able to hold its own thanks to the impenetrable defences built by the Venetians. The impressive land gate commemorates the victory of the Holy League over its eastern neighbours. The Renaissance architecture is stunning and much of the city is still protected by the limestone walls that surround Zadar.

Barkajoli rowing boat

If you are on holiday in Zadar, you should not miss a boat trip on the rowing boat Barkajoli with the so-called Zadar skippers! This rowing boat will take you from the old city centre to the other side of Zadar. This is a centuries-old tradition that has outlasted modern times. This tradition has been passed down from father to son for more than 800 years. Whether the sun is shining or showers are hanging over you, the boatmen will take you to the harbour on the other side in their little red boat. Once on the other side, you can enjoy the beautiful view of the city and take a nice walk along the sea and the marina where the luxury yachts are anchored.

Accommodation near Zadar
bootjes